Diensten

We leveren een breed pakket diensten waarmee een meetbaar resultaat
en een positieve impact op uw bedrijf gegarandeerd zijn.

Wilt u weten uit welke assets (onderdelen) uw werktuigbouwkundige en of elektrotechnische installatie bestaat? En wat de technische staat hiervan is? U bent bij GBS installatietechniek aan het juiste adres

Technische inventarisatie

Wilt u weten uit welke assets (onderdelen) uw werktuigbouwkundige en of elektrotechnische installatie bestaat? En wat de technische staat hiervan is? Dit kunnen wij voor u in kaart brengen. Wij hebben verschillende servicepakketten samengesteld zodat u kunt kiezen welk pakket het beste bij uw wensen past. Uiteraard is het ook mogelijk om service op maat te bieden, geheel afgestemd op uw wensen. Voor meer informatie of een offerteaanvraag kunt contact met ons opnemen.

Basis Inventarisatie Pakket

 • Intake gesprek
 • Inventarisatie van werktuigbouwkundige installaties
 • Aanleveren inventarisatielijst

Medium Inventarisatie Pakket

 • Intake gesprek
 • Inventarisatie van werktuigbouwkundige installaties
 • Assets voorzien van QR code
 • Aanleveren inventarislijst met QR codes

Premium (verduurzaming) Pakket

 • Intake gesprek
 • Inventarisatie van werktuigbouwkundige installaties
 • Assets voorzien van QR code
 • Aanleveren inventarislijst met QR codes
 • Preventief en of correctief onderhoud aan werktuigbouwkundige installaties
 • Advies met betrekking tot verduurzamen en energie besparing

Lekdetectie

Lekdetectie is het opsporen van een niet zichtbare waterlekkage. Dat is in de praktijk echter niet zo eenvoudig. U heeft hiervoor dan ook een specialist nodig met de nodige ervaring als installateur.

Waarom lekdetectie?

Een lekkage is op zichzelf al heel vervelend. U wilt dit dan ook zo snel mogelijk opgelost zien worden. Lekdetectie biedt de beste uitkomst. Wij kunnen lekkages in leidingen sneller opsporen met onze moderne en specialistische apparatuur. Het voordeel hierbij is dat hak- en breekwerk zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit scheelt niet alleen veel reparatiewerk achteraf, maar ook tijd en dus geld. Uiteraard zullen we na de detectie van een lek op uw verzoek zo snel mogelijk actie ondernemen om het lek te verhelpen.

Heeft u het vermoeden van een lekkage? Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij u snel een oplossing kunnen bieden.

 

Preventief en correctief onderhoud

Preventief onderhoud is het onderhoud dat proactief aan gebouwen, installaties en machines wordt uitgevoerd met vaak de volgende redenen: verhogen betrouwbaarheid van het gebouw, de installatie of de machine. voorkomen van schade, uitval, gebreken en ongemak op een later moment.

Preventief onderhoud voorkomt grotere kosten door slijtage of schade aan de apparatuur. Slecht onderhouden machines vormen een veiligheidsrisico. Hoewel elke vorm van onderhoud tijd kost, kan in het geval van gepland preventief onderhoud deze tijd efficiënt en optimaal gebruikt worden.

Correctief onderhoud is het herstellend en reactief onderhoud aan installaties, machines, systemen of bouwkundige elementen dat wordt uitgevoerd nadat een deskundig persoon (technicus, huismeester) of een geautomatiseerd meetsysteem een euvel of storing geconstateerd heeft.

Z

CV installaties

Z

Vloerverwarming

Z

Cv ketels tot 130Kw

Z

Luchtbehandelingskasten

Z

Warmte terugwin units

Z

Ventilatieboxen

Z

Dak afzuigventilators

Z

Wand-, dak- en gevelroosters

Z

Regelkasten

Z

Electrische installaties

Z

Hydrofoorinstallaties

Z

Vuilwater- en hemelwater installaties

Z

Boilers

Z

Koelinstallaties

Z

Sanitaire installaties

Technisch advies

U vindt het belangrijk dat diverse mogelijkheden zorgvuldig worden afgewogen? Wij kunnen deze afweging voor u maken. Wij onderzoeken de verschillende mogelijkheden en adviseren welke het beste past bij uw wensen. Uiteraard worden de verschillende scenario’s aan u voorgelegd. 

Het doel is een pand te hebben met een behaaglijk binnenklimaat en technische installaties die afgestemd zijn op het primaire proces van de organisatie. Wij adviseren u op het gebied van werktuigbouw en elektrotechniek, rekening houdend met bouwkundige aspecten.

Onze doelstelling is het realiseren van een gebouw waarbij de verschillende disciplines zoals, bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig, op elkaar afgestemd zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij uw wensen kunnen bespreken.

Projectleiding/ project ondersteuning

Soms heeft u een project waarbij u het fijn vindt om wat ondersteuning van een ervaren adviseur te hebben. Wij creëren overzicht en rust door de juiste vragen te stellen en focus te leggen op de belangrijkste onderwerpen. Zo komen partijen tot elkaar en worden de uitdagingen of processen transparant.

Wat kunt u verwachten van ons ?
Dat wij de spin in het web zijn. Wij houden een helicopterview over het project, zorgen voor structuur en houden de financiering en planning in de gaten. Kortom, wij ontzorgen u. Wij hebben ervaring met projectmatig en doelgericht werken en vinden daardoor snel de weg in uw organisatie.

Ventileren

Is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door bijvoorbeeld vocht, stof en ziekteverwekkers. Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters of kieren) of via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem). 

Luchten/spuien

Betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten .

Ventilatiesysteem

is een technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van een verwarmings- of koelsysteem, dat verse lucht toevoert en/of verontreinigde binnenlucht afvoert. Het gaat hier om mechanische ventilatie, een systeem waarbij met behulp van een ventilator de lucht wordt ververst.

Recirculatie

Binnen één ruimte een apparaat of systeem, bijvoorbeeld een airconditioning/koelsysteem, waarmee lucht uit een ruimte wordt opgezogen en in dezelfde ruimte weer wordt uitgeblazen. 

Recirculatie

Tussen verschillende ruimtes Bij recirculatie tussen verschillende ruimtes wordt via een systeem waarmee het klimaat in een gebouw wordt gereguleerd (HVAC-systemen; heating, ventilation and airconditioning) lucht uit de ene ruimte, via lucht-/ventilatiekanalen, weer naar een andere ruimte gebracht. Bijvoorbeeld een WTW installatie.

Luchtreiniger

Vermindert eventueel aanwezige deeltjes (zoals virussen of bacteriën) in de lucht die door het apparaat stroomt. Dit wordt gedaan door virussen en bacteriën tegen te houden (bijvoorbeeld via filters) en/of te doden (bijvoorbeeld via UV-C-straling).

In Nederland wordt geadviseerd om voor woningen en (bedrijf) gebouwen minimaal de bestaande eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit te volgen. Zie ook de RIVM-hygiënerichtlijnen met normen en tips voor ‘Binnenmilieu’. Er wordt ook van uitgegaan dat gebouwbeheerders het Bouwbesluit én eventuele aanvullende richtlijnen (waaronder de richtlijn van NOC-NSF voor sportaccommodaties) op het gebied van ventilatie (luchtverversing) volgen. In Arbocatalogi kunnen hogere eisen gesteld zijn aan luchtverversing (zie ook het Arboportaal). In bedrijven en woningen is ventileren verplicht en nodig. Daarnaast is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals sportscholen en vergaderruimtes) hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en het ventilatiesysteem hiervoor toereikend is.

Adviezen over ventilatie en luchten in woningen

 • Ventileer 24 uur per dag door de ramen op een kier te zetten, door roosters open te houden, of door een mechanisch ventilatiesysteem continu aan te houden.
 • Lucht meerdere keren per dag de ruimtes door de ramen en eventueel deuren tegen elkaar open te zetten gedurende 10 tot 15 minuten. Lucht onder meer na koken, douchen, een samenkomst met meerdere mensen en activiteiten zoals verven en lijmen.
 • Ook in de winter is het belangrijk om goed te ventileren en zo veel mogelijk te luchten.
 • Zorg dat ventilatieroosters en het mechanische ventilatiesysteem (indien aanwezig) worden gebruikt en onderhouden volgens de handleiding.

Adviezen over ventilatie en luchten voor publieke ruimtes, bedrijven en andere organisaties

 • Ventileer minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw (bestaand of nieuwbouw) en de gebruiksfunctie. Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld.
 • Volg aanvullende ventilatienormen van uw sector die opgenomen zijn in richtlijnen of Arbo catalogi.
 • Bij twijfel of het aanwezige ventilatiesysteem aan het Bouwbesluit voldoet: win advies in van een onafhankelijk expert over het ventilatiesysteem en met name over het gebruik hiervan.
 • Indien er twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit of van functie is veranderd: overleg met een expert over de mogelijkheden om toch aan de eisen te voldoen. Hierbij kan worden beoordeeld of mogelijkheden tot natuurlijke ventilatie of het plaatsen van roosters boven aanwezige ramen een alternatief kunnen bieden.
 • Zorg dat ventilatieroosters en het mechanische ventilatiesysteem worden gebruikt en onderhouden volgens de handleiding.
 • Bij energiezuinige ventilatiesystemen met bijvoorbeeld timers of CO2-meters moet worden nagegaan of deze voldoen aan de eisen om de ruimte te voorzien van voldoende verse lucht.
 • Lucht regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, met name na activiteiten zoals koken en douchen. Ook tijdens pauzes en na samenkomsten van meerdere mensen, zoals bijvoorbeeld een vergadering, is het belangrijk om te luchten.

Bedrijven kunnen op het Arboportaal meer informatie vinden over luchtverversing/ventilatie. Voor primair onderwijs en kinderdagopvang is er een RIVM-richtlijn voor Binnen- en Buiten milieu met aanvullende ventilatie-adviezen. Voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs is er ook een handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ van Ruimte OK.

Neem voor advies op maat vrijblijvend contact met ons op.

Service en onderhoud

Wilt u jarenlang zorgeloos genieten van uw technische installaties? Sluit dan een onderhoudscontract af met GBS installatietechniek. Wij bieden uiteenlopende vormen van service en onderhoud aan. U kunt kiezen voor een eenmalig onderhoud of voor een onderhoudscontract. In alle gevallen houden wij uw installatie(s) in topconditie! Kies uw installatie en sluit vervolgens uw onderhoud direct online af. Liever eerst advies? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

GBS Installatietechniek VOF

Voor vragen en of een contactverzoek kunt u onderstaand formulier invullen. Dan zullen wij uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk behandelen.

Bolderweg 2
Gebouw E unit 19
1332 AT Almere

Neem contact met ons op